Условия за ползване на Mp3-33.com


Услугите на mp3-33.com може да се използват от лица над 13 годишна възраст.

При съгласяване с общите условия на този сайт, потребителят заявява, че приема всички права и задължения, описани в този формуляр и е отговорен за данните, които предоставя след като завърши процес на регистрация.

Права на mp3-33.com:

- Да изтрива предоставените файлове от потребителите, при съобщение за неспазване на авторските права.
- Да уведоми незабавно компетентните органи и да предаде по законоустановения ред цялата налична информация за потребителя в случай, че е налице извършено престъпление или има основателни причини да се предполага, че се подготвя извършването на такова.
- Да забрани достъпа на потребители, които нарушават условията за ползване.
- Да изтрива акаунти на потребители, които не са били активни през дълъг период от време.
- Екипът на mp3-33.com не носи никаква отговорност за данните.

Задължения на потребителя:

- Потребителят се съгласява, че mp3-33.com не носи отговорност за съдържание, предоставено или включено в услугите от трета страна.
- Потребителят е длъжен да спазва всички закони на държавата и носи пълна отговорност за действията си.
- Потребителят е длъжен да спазва етично поведение спрямо останалите потребители на сайта.
- Всички файлове, които бъдат свалени и прослушани от сайта трябва да бъдат изтрити от компютъра на потребителя до 24 часа.

Права на потребителя:

- Да използва напълно безплатно всички услуги предоставени от mp3-33.com.
- Да се откаже по всяко време от възможноста да ползва услугите на mp3-33.com, чрез прекратяване на позлването им.
- Да получи пълна конфеденциалност на потребителските данни, с излючение на случай в които са изискани от компетентните органи, при установено извършено престъпление.
- Да съдейства на екипа на сайта mp3-33.com за неговото развитие.

Забранява се на потребителя:

- Да публикува обекти на авторско право, когато няма разрешение за публикация.
- Да публикува файлове с порнографско съдържание.
- Да публикува файлове, свързани с тормоз, насилие, пораждащи нетърпимост и дискриминация.
- Да рекламира чужди сайтове.
- Да публикува файлове, съдържащи зловреден софтуер, вируси, както и препратки към други сайтове.

Никой от показаните файлове не се хоства на този сървър. Всички адреси и линкове са предоставени единствено и само от потребителите на този сайт. Администратора на сайта (mp3-33.com) не носи отговорност за съдържанието на публикуваните файлове (линкове, връзки) и тяхното качество, до които водят посочените връзки и линкове, както и по какъв начин са уредени авторските им права.
{$close}